Rafi Weichert |  GAG 2016 |  HAMISDARON 2016 |  MOZNAIM 2014 |  MEGAFON-NEWS 2013

Rafi Weichert

(Wiersz/A Poem, Oko Johna Keatsa w Rzymie/The Eye of John Keats in Rome, Kraków-Warszawa Zachodnia/Cracow-Warsaw West, Charles Bukowski, C’est Moi)

שיר / כריסטינה לֶנְקוֹבְסְקָה

אתה משורר
הוא משורר
היא משורר
זה משורר
אנחנו משורר
אתם משורר
הם משורר

חגיגי
בחליפה כהה
בשרוולים ושרוולי מכנסיים
בכיס הימני של מכנסיים
בלולאת עניבה

אני קורא את שירי
אני מקשיב לשירי
אני הוא שירי
בלי שרוולים
בלי כיסים
בלי מכנסיים
בלי נעליים
בלי שרוכים
בלי לולאה

איני צריך לכתוב
או לקרוא
איני חייב להיות משורר
או שיר
שיר שלי
שיר של אף אחד
גם לא שיר של שיר
איני חייב להיות
איני חייב דבר
איני חייב
חייב
ייב
ב
תרגם מפולנית: רפי וייכרט

מבט-עינו של ג'ון קיטס ברומא / כריסטינה לֶנְקוֹבְסְקָה

במשך שעות ניצב בחלון לפעמים זורק מבט על המדרגות הספרדיות או אל מי הטיבר

אם על המדרגות
הוא מתנפץ ואחר-כך שב בשלמותו
כמדוזת ג'לי אל ידו כהת-העור
של הרוכל שברחוב

אם אֶל המים
הוא שוחה ואחר-כך מתעופף ליבש כנפיים
מקיף לגשרים את קשתות אדריאנוס
לכיפות הוותיקן את השמיים
לאופקים את טורי האורנים

בערב הוא מזמין את אותו היין
באותו הבר
לבסוף שב אל החלון וכותב באצבעו על השמשה

ההמון על המדרגות לא נותן לישון
העין אינה יודעת מה עושים מכאן ואילך
אז היא מתחילה הכול מהתחלה

מהאישון
מהגרעין.

תרגם מפולנית: רפי וייכרט

קרקוב – מערב ורשה / כריסטינה לֶנְקוֹבְסְקָה

הכי הרבה אני מתגעגעת בתחנות רכבת
באולמי המתנה זוויתיים
על מסילות מטושטשות
וכשהרכבת יוצאת לדרכה וחולפת על פני אחורי הבתים
מחראות העיר הצד השני של החומות
חצרות מזופתות חֶלקות צולעות
חלקות-גינה בלתי מוגשמות

אני מתגעגעת למקומות ולאנשים שנותרו מאחור
כאלה שיכלו להיות בשבילי והינם בשביל אחרים
אפילו כאלה שמעולם לא הכרתי
ועם זאת שייכים לעבָרי
לתמיד.

תרגם מפולנית: רפי וייכרט

צ'ארלס בוקובסקי, זה אני / כריסטינה לֶנְקוֹבְסְקָה

מעולם לפני כן לא הייתי חושבת
כמה אני דומה לצ'ארלס בוקובסקי
לפרפר-לילה של ברים
כלומר להנרי צ'ינסקי
או למיקי רורק שחקן שהיה אחד מהם
למשך מספר לילות טרופי שינה

וימים שדמו להם
למחולל השערוריות מהתצלומים הישנים
שבהם חיבק נערות עירומות

הרי אינני סופרת
וגם לא מדור הביטניקים
מין איננו מקור ההשראה לכתיבתי
איני מתרועעת עם טיפוסים מפוקפקים
שולי החברה אינם מושכים אותי
איני משְׁתכרת

כבר איני מעשנת
מסביבי אני אוהבת סדר מושלם ולילות במיטתי שלי
לפני צאתי מן הבית אני מתגנדרת ומתחנחנת
לפני המראה ועוד פעילויות כגון אלה

יותר מדי
ואף על פי ששמותינו
נשמעים דומה*
הסיומות שלהם מצביעות על הבדל מגדרי קוטבי
ועם זאת אני נאחזת בכך שאני צ'ארלס בוקובסקי

למשך רגע קצר
חזק לאין שיעור ובמידה שהוא מעולם לא היה דומה לי
אפילו לא דמיין.

תרגם מפולנית: רפי וייכרט

* הכוונה לכך שלנקובסקה ובוק ובסקי שונים מבחינת הסיומת. בפולנית "סקה" הוא סיום נקבי ו"סקי" הוא סיום "זכרי".