POETIC MARATHON |  DIOGEN 2012 |  DIOGEN 2013 |  INTERNATIONAL PRIZE |  ANTHOLOGY

http://www.diogenpro.com/2132013---world-poetry-day.html

1.01.2013.
Poklon Sarajevu i III Poetskom maratonu iz Poljske (pjesnikinja Kristina Lenkovska)
Gift to Sarajevo and III Poetry marathon from Poland (poetess Krystyna Lenkowska)
Sarajevo
Bubni u bunaru kovina u kovinu
krhak detalj svake kuće svakog saraja
svakog dućana
od ranog jutra šapat šapuće
račune i pjesme
iza svakog ćoška katnice
šapat skakuće po kaldrmi
u džamiju crkvu katedralu
uzduž groblja bijelih vrtova
kraj kamenih stalagmita grobova
šapuće i trči
iz baščaršijskog brežuljka
do rijeke Miljacke tamo odakle otišli bez oproštaja
nadvojvoda Ferdinand i njegova supruga
i leti taj šapat
navrat nanos
šapat-dijete kositreni vojnik
koji na suncu žmiri oko cilja i stvrdne se
šapuće u brkove
drhti mu listić na vjetru
šapat zatvara se u šaputanju
u pjevanju mujezina
otvaranju usta
padanju
sa zatvorenim očima
u trajanju napamet
u vapaju pet puta u isto vrijeme
od jutarnje zore šaputanje
sa zatvorenim ustima
otvaranje očiju
moljenje
jer se promašilo čas
jer nije se promašilo baš
jer je moglo jer je bilo
šaputalo urlikalo
sakrilo se u mišju rupu
prošlo je vratilo se šapat opet u koru šapuće
šapatom sličnog jutra
kujundžija bubni u kovinu
kovina u tavu
tava u zvono tržnice
tržnica sudara se sa šapatom i šuštanjem
smijehom zavodi stare kapije
i šapat se diže sparan
šapat nad šaptima.
Prepjevao sa poljskog jezika Grzegorz Łatuszyński (Gžegož Latušinski)