Serdecznie zapraszamy nauczycieli, uczniów szkół ponadgimnazjalnych i wszystkich, którzy kochają poezję.

Krystyna Lenkowska, rzeszowianka, anglistka, poetka, tłumaczka literatury anglosaskiej, opublikowała dziewięć książek poetyckich, z których trzy ukazały się w wersji polsko-angielskiej (w przekładach znanej polsko-amerykańskiej tłumaczki Ewy Hryniewicz-Yarbrough).

Jej wiersze, fragmenty prozy, tłumaczenia, eseje, noty i wywiady literackie opublikowano w wielu pismach literackich w Polsce, USA a także w antologiach poezji w Albanii, Bośni i Hercegowinie, Czechach, Macedonii, Mongolii, Indiach, Rumunii, na Litwie i Ukrainie.

Była nagradzana na międzynarodowych konkursach poetyckich: jej wiersz Oko Johna Keatsa w Rzymie został uhonorowany I nagrodą międzynarodowego konkursu „Seeking for a Poem” w Sarajewie (2012); w 2013 r. poetka otrzymała nagrodę Menada (II miejsce) na międzynarodowym festiwalu poezji DITET E NAIMIT (XVII edycja w Macedonii i Albanii), za „szczególną kreatywność” swojej poezji.

Poetka jest członkinią Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, międzynarodowego stowarzyszenia POETAS DEL MUNDO oraz LAI (Instytutu Sztuki Literackiej).

Krytycy podkreślają zakorzenienie poezji Krystyny Lenkowskiej w najlepszych tradycjach polskiej liryki kobiecej i wskazują na jej wyrazistą odmienność od poezji współczesnej.

Rzeszów jest bohaterem wielu jej wierszy, które są także tłumaczone na język angielski.

Oryginalna poezja Krystyny Lenkowskiej, jej pełna rozmachu społeczna działalność na rzecz promocji współczesnej literatury i sztuki, czynią z niej jedną z najciekawszych postaci rzeszowskiego środowiska artystycznego przełomu XX i XXI wieku.

Od roku 2000 Krystyna Lenkowska organizuje i prowadzi w Rzeszowie spotkania oraz stronę internetową pod hasłem „Preteksty Literackie” (non profit), promując poetów, prozaików, muzyków, wydawców.

Od wielu lat Krystyna Lenkowska jest nieformalnym ambasadorem literackiego Rzeszowa, zapraszana na spotkania autorskie, festiwale, wydarzenia poetyckie Polsce i za granicą (m.in. na Ukrainie, Litwie, w Macedonii, Albanii, Bośni i Hercegowinie, USA, Izraelu, we Włoszech i w Polsce).