Krystyna Lenkowska wydała 13 tomów poezji (11 w Polsce, jeden w Ukrainie i jeden we Francji), jedną powieść i dwa audiobooki. W 2018 roku w wydawnictwie Officyna ukazała się książka pt. "Jest pewien ukos światła" z jej przekładami Emily Dickinson. Wiersze, fragmenty prozy, tłumaczenia, eseje, noty i wywiady opublikowała w wielu pismach i antologiach w Polsce, USA, Albanii, Bośni i Hercegowinie, Chinach, Czechach, Indiach, Izraelu, na Litwie, w Macedonii, Meksyku, Mongolii, Rumunii, na Słowacji, Tajwanie, Ukrainie. Jej wiersz Oko Johna Keatsa w Rzymie dostał główną nagrodę na międzynarodowym konkursie w Sarajewie Seeking for a Poem za rok 2012. W roku 2013, Lenkowska otrzymała nagrodę MENADA na XVII międzynarodowym festiwalu poezji DITET E NAIMIT (Macedonia-Albania). Jeden z jej wierszy został włączony do antologii polskiej poezji współczesnej SCATTERING THE DARK. AN ANTHOLOGY OF POLISH WOMEN POETS pod redakcją Karen Kovacic (White Pine Press 2016, Buffalo - New York). W 2019, w Bhubaneswar w Indiach, członkowie jury 39. The World Congress of Poets przyznali Lenkowskiej 3. miejsce w konkursie poetyckim. Lenkowska jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (SPP) oraz Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury (STL). Rozmiar: 6215 bajtów